Wniosek o dodatek osłonowy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

11 stycznia 2022

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielanach można składać wnioski

o dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy przysługuje jeżeli przeciętne miesięczne dochody na jedną osobę nie przekraczają:

• 2100 zł w gospodarstwie domowym jednoosobowym

• 1500 zł w gospodarstwie domowym wieloosobowym

Wnioski należy złożyć do dnia 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie zrealizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do dnia 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana w jednej racie do dnia 2 grudnia 2022 r.

Kwota dodatku osłonowego wynosi rocznie:

• 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

• 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

• 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

• 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

W przypadku, gdy główne źródło ogrzewania jest zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków kwota dofinansowania będzie wynosiła rocznie:

• 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

• 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

• 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

• 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że po przekroczeniu kryterium dochodowego, dodatek będzie wypłacony w wysokości różnicy między kwotą dodatku a kwotą, o którą został przekroczony dochód. Minimalna kwota w jakiej może być wypłacony dodatek osłonowy wynosi 20 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielanach pod numerem telefonu:

257878098

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-01-11
Data publikacji:2022-01-11
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Milena Kozak
Liczba odwiedzin:2649