Zaproszenie na Sesję Rady Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

27 września 2022

W dniu 30 września 2022 r.o godz. 10°° w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim ul. Wolności 23 odbędzie się Sesja Rady Powiatu.

Po lewej pieczątka Rada Powiatu Sokołowskiego                              Sokołów Podlaski, dn. 20.09.2022r. Or.0002.9.2022 MIESZKAŃCY POWIATU SOKOŁOWSKIEGO Uprzejmie zapraszam na XL sesję Rady Powiatu Sokołowskiego, która odbędzie si 9 w dniu 30 września 2022 r. o godz. 10 °0 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokołovie Podlaskim ul. Wolności 23. Porządek sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Wnioski do porządku obrad. 3. Zapytania mieszkańców Powiatu. 4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwal Rady Powiatu oraz informacja z działalności Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny. 5. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego 7a I półrocze 2022 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. 6. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim za I półrocze 2022r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim. 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, pedagogów specjalnych, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych. 9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wypłacania nagród i im1ych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Sokołowski. 1 O. Przedstawienie sprawozdań z działań podjętych w roku 2021 na terenie Powiatu Sokołowskiego przez Państwowe Gospodarstwa Wodne Wody Polskie. 11. Przedstawienie raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatuatu Sokołowskiego na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Logo powiat sokołowski

  Logo powiat sokołowski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-09-27
Data publikacji:2022-09-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Milena Kozak
Liczba odwiedzin:108