KONKURS PLASTYCZNY

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

30 września 2022

Konkurs organizowany jest dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Bielany

                                                                                                                          

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

pn. „Zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska”

 

ORGANIZATOR KONKURSU:

Wójt Gminy Bielany, z/s 08-311 Bielany-Żyłaki, ul. Słoneczna 2;

Koło Gospodyń Wiejskich w Kowiesach, z/s 08-311 Kowiesy, ul. Źródlana 1.

 

CELE KONKURSU:

 1. Rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej.
 2. Kształtowanie u dzieci poczucia harmonii ze środowiskiem i całą przyrodą.
 3. Zrozumienie konieczności ochrony środowiska w miejscu zamieszkania.                                           
 4. Promowanie zachowań mających na celu ochronę przyrody.
 5. Odkrywanie własnych zdolności i możliwości.

 

WARUNKI I ZASADY KONKURSU:

 1. Konkurs organizowany jest dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Bielany w następujących kategoriach wiekowych:

        I kategoria – uczniowie klas I-III;

       II kategoria – uczniowie klas IV-VIII.

 1. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać pracę plastyczną dowolną techniką w formacie A3 (malarstwo, collage, rysunek, grafika, techniki mieszane).
 2. W Konkursie zostaną nagrodzone trzy najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej oraz przewidziane są nagrody za uczestnictwo.
 3. Każdy z uczestników konkursu ma prawo do złożenia tylko jednej pracy wykonanej samodzielnie i indywidualnie (prace autorskie).
 4. Do prac należy dołączyć następujące informacje: imię i nazwisko oraz wiek autora (klasa), nazwa szkoły, tytuł pracy.
 5. Do dnia 5 października 2022r. uczestnik konkursu zgłasza swoje uczestnictwo             do opiekuna konkursu, wyznaczonego w placówce oświatowej tj.:

a)      w Zespole Oświatowym w Bielanach-Jarosławach – Pani Ewa Zawadzka;

b)      w Zespole Oświatowym w Rozbitym Kamieniu:

 Pani Magdalena Derkacz: w klasach I-III;

  Pani Małgorzata Bielińska: w klasach IV-VIII.

TERMINY:

 1. Prace konkursowe należy dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy Bielany, ul. Słoneczna 2, 08-311 Bielany, pokój Nr 9.
 2. Ostateczny termin dostarczenia prac: 10 października 2022r.
 3. Prace zgłoszone po terminie nie będą przyjmowane.
 4. Uroczysta prezentacja prac oraz wręczenie nagród planowane jest na dzień 16 października 2022r. podczas Pikniku Ekologicznego w Kowiesach.

KRYTERIA OCENY PRAC:

Komisja podczas oceny prac będzie brała pod uwagę następujące kryteria: zgodność pracy z tematem, pomysłowość, wkład pracy, estetykę wykonania.

INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Prace dostarczone na konkurs stanowią własność Organizatorów konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo ich publikacji oraz wykorzystania do celów własnych prac biorących udział w konkursie.
 3. Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerami telefonu: 600-476-229.
 4. Aktualne informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie Gminy Bielany: www.gminabielany.pl oraz FB: Koło Gospodyń Wiejskich w Kowiesach.

 

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w konkursie!

 

                                                                        Organizatorzy Konkursu:

     Wójt Gminy Bielany oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Kowiesach

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Logo Gminy Bielany

  Logo Gminy Bielany

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-09-30
Data publikacji:2022-09-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Milena Kozak
Liczba odwiedzin:129