Informacja do producentów rolnych o możliwości składania wniosków o pomoc finansową

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

27 października 2022

Wójt Gminy Bielany informuje, iż do dnia 15 listopada 2022 r. producenci rolni mogą złożyć wnioski do ARiMR o pomoc finansową w zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Wnioski należy składać na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej do  kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wnioskującego o pomoc.

WAŻNE: Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny ubiegającego o pomoc.

 

Składanie wniosków

Wnioski mogą być składane :

- bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego ARiMR;

- za pośrednictwem platformy e-PUAP;

- wysłane za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska).

Do wniosku należy dołączyć :

1.  kopię protokołu oszacowania szkód, który zawiera informację o powierzchni upraw rolnych, na której  powstały szkody spowodowane wystąpieniem niekorzystnych  warunków   atmosferycznych w 2022 r. (gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny)

lub

2. uwierzytelniony przez członka rodziny ubiegającego się o pomoc wydruk protokołu oszacowania szkód, który zawiera informacje o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2022 r. suszy.

 

Przed złożeniem wniosku do ARiMR,  należy do dnia 31 października 2022 r. złożyć wniosek o oszacowanie spowodowanych przez suszę strat w uprawach rolnych. Wniosek mogą złożyć producenci rolni, którzy posiadają Profil Zaufany. Dzięki PZ możliwe jest podpisanie wniosku podpisem zaufanym.

Wnioski o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy można składać wyłącznie za pośrednictwem aplikacji publicznej: „Zgłoś szkodę rolniczą”: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/.

Tym samym szkód spowodowanych suszą nie szacują Komisje Gminne.

Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy może złożyć każdy producent, który złożył wniosek o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku, w którym wystąpiła susza i posiada Profil Zaufany.

 

Wniosek może złożyć producent rolny :

- któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

- w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;

-będący  mikro, małym średnim albo dużym przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014.

 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-rodzin-w-zwiazku-z-niekorzystnymi-warunkami-atmosferycznymi-w-2022-r2

 

Instrukcja, jak wypełnić wniosek znajduje się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub można ją pobrać z materiałów – instrukcja do wniosku o oszacowanie spowodowanych przez suszę strat w uprawach rolnych:

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Logo Gminy Bielany

    Logo Gminy Bielany

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-10-27
Data publikacji:2022-10-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Milena Kozak
Liczba odwiedzin:397