Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

4 listopada 2022

Obrady LIV Sesji Rady Gminy Bielany odbędą się dnia 9 listopada 2022 roku na godz. 10.00 (środa) w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

 

Rada Gminy                                                                                                                Bielany, dnia 04.11.2022 rok

w Bielanach

RG.0002.13.2022                     

                                     

                                                                                 

 

                       Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję obrady LIV Sesji Rady Gminy Bielany na dzień 9 listopada 2022 roku na godz. 10.00 (środa) w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

 

Ustalam porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 5. Wnioski i oświadczenia radnych.
 6. Odpowiedzi na wnioski i oświadczenia.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia symboli heraldycznych Gminy Bielany.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości, położonej w obrębie wsi Bielany-Żyłaki, stanowiącej własność Gminy Bielany.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Bielany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
  3. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2036, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
 11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o dokonanej analizie złożonych oświadczeń majątkowych.
  1. Informacja Wójta Gminy o dokonanej analizie złożonych oświadczeń majątkowych.
 12. Sprawy różne.
 13. Przyjęcie protokołu z LI Sesji Rady Gminy z dnia 2 września 2022 r.
  1. Przyjęcie protokołu z LII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy z dnia

27 września 2022 r.

 1. Przyjęcie protokołu z LIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy z dnia

21 października 2022 r.

 1. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

 

                                                                                

 

                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                      

                                                                                            /-/   Ireneusz Błoński

                                                                                                             

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Herb Gminy Bielany

  Herb Gminy Bielany

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-11-04
Data publikacji:2022-11-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Milena Kozak
Liczba odwiedzin:182