Uwaga! Znowelizowano przepisy o dodatku węglowym!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

8 listopada 2022

W czwartek, 3 listopada weszły w życie znowelizowane przepisy o dodatku węglowym, które mają rozwiązać problem "jeden adres jeden dodatek”. 

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, wszystkim im przysługiwał tylko jeden dodatek, a dostawało go to, które wystąpiło, jako pierwsze. Takie brzmienie przepisów sprawiło, że dodatku nie mogły otrzymać np. rodziny, ogrzewające się oddzielnymi piecami.

Konieczna stała się więc nowelizacja. 

W myśl obowiązującej już ustawy, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania. 

Jeden dodatek węglowy w takim przypadku będzie przysługiwał wszystkim gospodarstwom domowym zamieszkujących w tym lokalu.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Logo Gminy Bielany

    Logo Gminy Bielany

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-11-08
Data publikacji:2022-11-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Milena Kozak
Liczba odwiedzin:191