Gmina Bielany posiada herb!

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

10 listopada 2022

W środę, 9 listopada br. na sesji Rady Gminy w Bielanach przyjęto symbole heraldyczne Gminy Bielany.

W środę, 9 listopada br. na sesji Rady Gminy w Bielanach przyjęto symbole heraldyczne Gminy Bielany.

Tego samego dnia, tuż po sesji odbyło się uroczyste przyjęcie symboli heraldycznych naszej gminy oraz wciągnięcie flag na maszty (flagi Polski, flagi Gminy Bielany oraz flagi Unii Europejskiej), które postawiono przed urzędem gminy w Bielanach.

Były asysty honorowe: 5. Mazowieckiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej w Siedlcach pod dowództwem porucznika Andrzeja Wąsowskiego, asysta honorowa strażaków z OSP Bielany-Wąsy wraz z komendantem gminnym Mariuszem Murawskim i asysta pracowników urzędu wraz z zastępcą przewodniczącego Rady Gminy w Bielanach Janem Łopuchem. Były także poczty sztandarowe z OSP Kowiesy, OSP Kożuchów oraz poczet sztandarowy z Zespołu Oświatowego im. Św. Królowej Jadwigi w Bielanach Jarosławach. Podczas uroczystości hymn Polski oraz „Rotę” odśpiewał chór ze szkoły w Bielanach Jarosławach, a Wiktoria Skup solo zaśpiewała pieśń patriotyczną „Rozkwitały pąki białych róź”.

Na początku przystąpiono do podniesienia flagi biało-czerwonej na maszt, który zakupiono w ramach projektu „Pod biało-czerwoną” realizowanego pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Następnie:

- Sekretarz Gminy Bielany Krystyna Długołęcka odczytała uchwałę nr 53-2227/O/2022 Komisji Heraldycznej z dnia 19 sierpnia 2022 r.  w sprawie projektów herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru i pieczęci gminy Bielany.

- Przewodniczący Rady Gminy Bielany Ireneusz Błoński odczytał uchwałę podjętą przez Radę Gminy Bielany nr LIV/275/2022 z dnia 09 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia symboli heraldycznych Gminy Bielany .

- Wójt Gminy Bielany wyjaśnił na czym polegały prace i w jaki sposób powstał herb Gminy Bielany:

„Na początku 2021 roku zaczęliśmy prace związane z ustanowieniem symboli heraldycznych Gminy Bielany, ogłosiliśmy zapytanie ofertowe, aby wybrać najkorzystniejszą ofertę od potencjalnego wykonawcy.

Wykonawca  przeprowadził kwerendę historyczno-heraldyczną Gminy Bielany i przygotował uzasadnienie projektu herbu oraz wzór herbu Gminy Bielany. Nowo stanowione herby samorządowe muszą spełniać wymagania ustawy o odznakach i mundurach i muszą zostać zatwierdzone przez Komisję Heraldyczną przy MSWiA. Wykonawca zatem musiał dostosować się do zaleceń komisji.

Biorąc pod uwagę nazwę miejscowości Bielany, która pochodzi od określenia biel, biela- mokradło, bagno, podmokła łąka. Wyobrażenie podmokłej łąki w herbie napotkało dużo trudności, ponieważ trudno przedstawić taki motyw w herbie.

W związku z tym, że na terenie gminy Bielany nie znajdowała się żadna miejscowość, która w przeszłości miała prawa miejskie i używała indywidualnego znaku pieczętnego, głównym zajęciem miejscowej ludności było rolnictwo, także na terenie naszej gminy nie ma wyjątkowo cennych walorów przyrodniczych, ani też wydarzeń historycznych o dostatecznie dużej skali wykonawca zaczerpnął dane o rodach, które zamieszkiwały teren gminy Bielany i herbami tych rodów posiłkował się projektując herb Gminy Bielany.

Dostosowując projekt do zastrzeżeń komisji heraldycznej ostatecznie został zatwierdzony następujący herb Gminy Bielany:

W polu błękitnym od czoła dwa krzyże kawalerskie srebrne w pas, od podstawy kruk czarny z rozpostartymi skrzydłami, trzymający w dziobie pierścionek z klejnotem srebrny.

Kruk z pierścionkiem zaczerpnięty został z herbu Ślepowron, którego używało kilka rodzin szlacheckich żyjących na obszarze gminy, w tym można rodzina Wężów oraz Rozbiccy – fundatorzy parafii w Rozbitym Kamieniu, a także Kudelscy, Sikorscy i inne rodziny.

Krzyż kawalerski zaczerpnięty został z herbu Krzywda, którym posługiwało się wielu mieszkańców parafii Kożuchówek.

Dwa krzyże kawalerskie symbolizować mają ogół pozostałej miejscowej szlachty różnych herbów.

Nazwiska miejscowej szlachty są po dzień dzisiejszy licznie reprezentowane na terenie gminy Bielany i stanowią łącznie ponad 1/3 ogółu nazwisk w gminie. Najwięcej jest tu Dmowskich (138), Paczuskich (137), Księżopolskich (129), Rozbickich (115), Błońskich (108) i Bielińskich (106). Warto dodać, że wiele herbów używanych na terenie gminy miało jako jedno z godeł krzyż kawalerski, m.in. Lubicz, Krzywda, Jastrzębiec.

Barwa pola herbu wywiedziona została z barwy pola herbu Ślepowron.

Istnieje także pewna ogólniejsza symbolika heraldyczna tynktur użytych
w herbie. SREBRO: pokora, uczciwość, niewinność, czystość, bogactwo, mądrość, nieskazitelność, radość, przyjaźń, sprawiedliwość, bezstronność, czystość, pogoda, spokój ducha, szlachectwo, prostota ducha, pilność, szczerość. BŁĘKIT: piękno, wzniosłość, pochwała, prawość, wierność, stałość, czujność, patriotyzm, zwycięstwo, sława, miłość niebiańska, pobożność, świętość, praworządność, czystość, niewinność, natchnienie, zaufanie, chwała, powab, łagodność, słodycz. CZERŃ: pokorę, skromność, ale też bogactwo.”             

- Przewodniczący Rady Powiatu Sokołowskiego, jednocześnie lokalny historyk Jacek Odziemczyk omówił genezę herbu oraz pogratulował pomysłu wyboru symboli, które odnoszą się do całej społeczności gminnej.

- Proboszcz Parafii Rozbity Kamień ks. Andrzej Ułasiuk poświęcił symbole heraldyczne gminy.

 

Uroczystości towarzyszyła wzniosła atmosfera i piękna pogoda.

Dziękujemy wszystkim za włączenie się w obchody tak ważnej uroczystości!

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Uroczystość przyjęcia symboli heraldycznych Gminy Bielany

  Uroczystość przyjęcia symboli heraldycznych Gminy Bielany

 • Powiększ zdjęcie Uroczystość przyjęcia symboli heraldycznych Gminy Bielany

  Uroczystość przyjęcia symboli heraldycznych Gminy Bielany

 • Powiększ zdjęcie Uroczystość przyjęcia symboli heraldycznych Gminy Bielany

  Uroczystość przyjęcia symboli heraldycznych Gminy Bielany

 • Powiększ zdjęcie Uroczystość przyjęcia symboli heraldycznych Gminy Bielany

  Uroczystość przyjęcia symboli heraldycznych Gminy Bielany

 • Powiększ zdjęcie Uroczystość przyjęcia symboli heraldycznych Gminy Bielany

  Uroczystość przyjęcia symboli heraldycznych Gminy Bielany

 • Powiększ zdjęcie Uroczystość przyjęcia symboli heraldycznych Gminy Bielany

  Uroczystość przyjęcia symboli heraldycznych Gminy Bielany

 • Powiększ zdjęcie Herb Gminy Bielany

  Herb Gminy Bielany

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-11-10
Data publikacji:2022-11-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Milena Kozak
Liczba odwiedzin:380