Wspomaganie edukacji ekologicznej w Gminie Bielany poprzez działania podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

18 listopada 2022

 

Na środku znajduje się logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz tekst: „Wspomaganie edukacji ekologicznej w Gminie Bielany poprzez działania podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa. Dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 60 422,10 zł www.wfosigw.pl 

Z lewej strony WFOŚiGW w Warszawie, po prawej herb Gminy Bielany, na środku tekst: Gmina Bielany przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Warszawie zrealizowała zadanie pn.:  „Wspomaganie edukacji ekologicznej w Gminie Bielany poprzez działania podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa.   W miejscowości Kowiesy wokół zbiorników wodnych powstała infrastruktura dydaktyczna. Część istniejących elementów infrastruktury poddano modernizacji. Celem projektu jest aktywizacja i podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz budowanie postaw proekologicznych, upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz podniesienie poziomu wiedzy na temat fauny i flory występującej na terenie województwa mazowieckiego.        W ramach zadania wykonano: Modernizację 2 szt. wiat ekologicznych: Modernizację ścieżek przyrodniczych. Ścieżki zostały wzbogacone o nowe elementy nawierzchni takie jak tłuczeń, żwir i drewno, które będą zabezpieczeniem do zajęć sensorycznych dla osób korzystających z infrastruktury. Dokonano nasadźeń różnorodnych gatunków roślin wieloletnich - około 100 sz. w celu założenia ogrodów dydaktycznych.  Zakupiono i zamontowano kosze na odpady (5 szt.), stojaki na rowery (3 szt.), ławki niestanowiące wyposażenia wiat edukacyjnych (10 szt.). Zakupiono i zamontowano pionowe i poziome tablice edukacyjne opisujące gatunki roślin nasadzonych. Wykonano modernizację istniejących tablic informacyjnych oraz zakupiono plansze do tych tablic, na których znajdują się zagadnienia związane ze środowiskiem. Zamontowano 2 szt. hoteli dla owadów, gdzie będzie można zauważyć żyjące w nich gatunki owadów. Podsumowaniem projektu był Piknik ekologiczny, na którym propagowana była ekologia i wpływ człowieka na środowisko naturalne w celu uzmysłowienia zagrożeń dla środowiska poprzez działalność człowieka. W powyższe działania zaangażowane zostały okoliczne szkoły. Piknik odbył się 16 października 2022 r. W programie pikniku znalazły się działania proekologiczne. Uczestnicy pikniku mogli wymienić przyniesiony ze sobą elektroodpad na sadzonkę. Odbył się również program artystyczny z występami dzieci z lokalnych szkół o tematyce ekologicznej. Przeprowadzono konkurs rysowania – dot. Zapobiegania zanieczyszczeń środowiska oraz konkurs pn. ,, Ekologiczny pokaz mody''. Dla dzieci przewidziane były również atrakcje takie jak zjeżdżalnie, wata cukrowa itp. Na pikniku odbyła się również wystawa poświęcona prawidłowej segregacji odpadów. Uczestnicy pikniku mogli skorzystać z przygotowanego poczęstunku.

 

 

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Wspomaganie edukacji ekologicznej w Gminie Bielany

  Wspomaganie edukacji ekologicznej w Gminie Bielany

 • Powiększ zdjęcie Wspomaganie edukacji ekologicznej w Gminie Bielany

  Wspomaganie edukacji ekologicznej w Gminie Bielany

 • Powiększ zdjęcie Wspomaganie edukacji ekologicznej w Gminie Bielany

  Wspomaganie edukacji ekologicznej w Gminie Bielany

 • Powiększ zdjęcie Wspomaganie edukacji ekologicznej w Gminie Bielany

  Wspomaganie edukacji ekologicznej w Gminie Bielany

 • Powiększ zdjęcie Wspomaganie edukacji ekologicznej w Gminie Bielany

  Wspomaganie edukacji ekologicznej w Gminie Bielany

 • Powiększ zdjęcie Wspomaganie edukacji ekologicznej w Gminie Bielany

  Wspomaganie edukacji ekologicznej w Gminie Bielany

 • Powiększ zdjęcie Wspomaganie edukacji ekologicznej w Gminie Bielany

  Wspomaganie edukacji ekologicznej w Gminie Bielany

 • Powiększ zdjęcie Wspomaganie edukacji ekologicznej w Gminie Bielany

  Wspomaganie edukacji ekologicznej w Gminie Bielany

 • Powiększ zdjęcie Wspomaganie edukacji ekologicznej w Gminie Bielany

  Wspomaganie edukacji ekologicznej w Gminie Bielany

 • Powiększ zdjęcie Wspomaganie edukacji ekologicznej w Gminie Bielany

  Wspomaganie edukacji ekologicznej w Gminie Bielany

 • Powiększ zdjęcie Wspomaganie edukacji ekologicznej w Gminie Bielany

  Wspomaganie edukacji ekologicznej w Gminie Bielany

 • Powiększ zdjęcie Wspomaganie edukacji ekologicznej w Gminie Bielany

  Wspomaganie edukacji ekologicznej w Gminie Bielany

 • Powiększ zdjęcie Wspomaganie edukacji ekologicznej w Gminie Bielany

  Wspomaganie edukacji ekologicznej w Gminie Bielany

 • Powiększ zdjęcie Wspomaganie edukacji ekologicznej w Gminie Bielany

  Wspomaganie edukacji ekologicznej w Gminie Bielany

 • Powiększ zdjęcie Wspomaganie edukacji ekologicznej w Gminie Bielany

  Wspomaganie edukacji ekologicznej w Gminie Bielany

 • Powiększ zdjęcie Wspomaganie edukacji ekologicznej w Gminie Bielany

  Wspomaganie edukacji ekologicznej w Gminie Bielany

 • Powiększ zdjęcie Wspomaganie edukacji ekologicznej w Gminie Bielany

  Wspomaganie edukacji ekologicznej w Gminie Bielany

 • Powiększ zdjęcie Wspomaganie edukacji ekologicznej w Gminie Bielany

  Wspomaganie edukacji ekologicznej w Gminie Bielany

 • Powiększ zdjęcie Wspomaganie edukacji ekologicznej w Gminie Bielany

  Wspomaganie edukacji ekologicznej w Gminie Bielany

 • Powiększ zdjęcie Wspomaganie edukacji ekologicznej w Gminie Bielany

  Wspomaganie edukacji ekologicznej w Gminie Bielany

 • Powiększ zdjęcie Wspomaganie edukacji ekologicznej w Gminie Bielany

  Wspomaganie edukacji ekologicznej w Gminie Bielany

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-11-18
Data publikacji:2022-11-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Milena Kozak
Liczba odwiedzin:219