Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bielany

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

5 października 2020

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od  właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bielany

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit a i b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019r. poz. 2010 z późn.zm).

Wójt Gminy Bielany informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.2164) usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bielany będzie świadczyć przez okres od 01.03.2020r. do 31.12.2020r. :

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bielany Sp. zo. o.

Wiechetki Małe 39

08-311 Bielany

 

 

Miejscem zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych  przeznaczonych do składowania jest:

 

 

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. zo. o.

ul. Błonie 3,

08-110 Siedlce

Zakład w Woli Suchożebrskiej

Ul. Sokołowska 2

08-125 Suchożebry

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Bielany

/-/ Zbigniew Woźniak

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-10-05
Data publikacji:2020-10-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Milena Kozak
Liczba odwiedzin:1133