Wybory sołtysa- Księżopole Komory

2 lutego 2023

O G Ł O S Z E N I E           Na podstawie uchwały Nr LIX/303/2023 Rady Gminy Bielany z dnia 17 stycznia 2023 roku w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectw na terenie Gminy Bielany, uprzejmie informuję mieszkańców wsi Księżopole Komory , iż  w dniu 09 lutego 2023 r. (czwartek) o godz. 11.00 w świetlicy wiejskiej odbędzie się zebranie w celu wyboru SOŁTYSA.          Prosi się mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania o wzięcie udziału w zebraniu. W przypadku niedokonania wyboru organów sołectwa w pierwszym terminie z uwagi na brak frekwencji – ustala się drugi termin na dzień 09 lutego 2023 r. o godz. 11.30 	  	    Wójt Gminy Bielany 	     / - / Zbigniew Woźniak

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-02-02
Data publikacji:2023-02-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Milena Kozak
Liczba odwiedzin:289