"Promocja 4.2"

11 stycznia 2020

 W RAMACH PROJEKTU ZAKUPIONO KOPARKO-ŁADOWARKĘ

GMINA BIELANY realizuje projekt pn. „Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Bielany”,  w  ramach, którego projektu zakupiono koparkę kołową.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet IV „ŚRODOWISKO ZAPOBIEGANIA ZAGROŻENIOM I ENERGETYKA”

Działania 4.2 „Ochrona powierzchni ziemi”.

Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 85%

Koszty całkowite projektu wynoszą 1 152 873,40 zł w tym koszty kwalifikowane 1 146 256,00 zł.

 

 


 

PRACE ZWIĄZANE Z PROJEKTEM W TRAKCIE

GMINA BIELANY realizuje projekt pn. „Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Bielany”. 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet IV „ŚRODOWISKO ZAPOBIEGANIA ZAGROŻENIOM I ENERGETYKA”

Działania 4.2 „Ochrona powierzchni ziemi”.

Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 85%

Koszty całkowite projektu wynoszą 1 152 873,40 zł w tym koszty kwalifikowane 1 146 256,00

W ramach projektu wykonywane są obecnie prace związane z utwardzeniem i ogrodzeniem terenu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w m. Wiechetki Małe.

W ramach projektu zakupiono nowy sprzęt niezbędny do funkcjonowania punktu tj. ładowarkę kołową  i belownicę do odpadów. Obecnie otwarto oferty na zakup koparki kołowej.

 


 

PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

Na terenie miejscowości Wiechetki Małe w powiecie sokołowskim już  do końca lata zostanie utworzony punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Gmina Bielany pozyskała na ten cel prawie 1 milion złotych ze środków europejskich.  Umowy o unijne dofinansowanie podpisali Członek Zarządu Janina Ewa Orzełowska oraz Zbigniew Woźniak, Wójt Gminy Bielany.

 Zadanie to  polega na wykonaniu utwardzenia placu i jego ogrodzenie oraz zakupie środków trwałych i wyposażenia. Zakupione zostaną: koparka, ładowarka kołowa, belownica hydrauliczna do odpadów komunalnych, a także kontenery i specjalne pojemniki. W ramach projektu przewiduje się także ustawienie odpowiednich kontenerów na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, kontenerów znaczonych odpowiednimi kolorami oraz odpowiednich worków na odpady. Gmina zostanie wyposażona w sprzęt załadunkowy i  środki transportu wewnętrznego oraz urządzenia techniczne do zagęszczania, prasowania itd. w celach przygotowania do utylizacji i recyklingu.

Zakończona inwestycja  umożliwi realizację zadań własnych gminy w zakresie gospodarki odpadami i selektywnej zbiórki odpadów.  Projekt musi bowiem umożliwić osiągnięcie poziomów, które określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r.

 

Tytuł projektu: Utworzenie punktu selektywnego zabierania odpadów komunalnych w Gminie Bielany

Beneficjent: Gmina Bielany

Całkowita wartość projektu: 1 152 873,40 zł

Kwota dofinansowania: 974 317,60 zł

Działanie: 4.2 Ochrona powierzchni ziemi

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-01-11
Data publikacji:2020-01-11
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Kiryluk
Liczba odwiedzin:1915