Druki do pobrania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Wniosek o dodatek osłonowy

11 stycznia 2022

Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 28.06.2020 r.

10 czerwca 2020

Utrzymanie czystości i porządku w gminie

25 marca 2020

Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzew

25 marca 2020

Podatki

3 lutego 2020

Zwrot podatku akcyzowego

Każdy rolnik, który chce odzyskać w I naborze wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinien  w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r.  złożyć:

1.odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego:
·w okresie od 31 sierpnia  2023 r. do 31 stycznia 2024 r. jako załączniki do wniosku zwrot podatku niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków
przysługującego w 2024 r. (limit na 2024 r. wynosi  110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła owiec, kóz, koni oraz 4l /1 szt. średniej świń ) 

W I terminie składania wniosków (1-29 lutego 2024 r.) stawka zwrotu podatku wynosi: 1,46 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023r.  do 31 stycznia 2024 r. – na utrzymywane bydło, świnie, owce, kozy i konie

2. zaświadczenie z ARiMR o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła w przypadku ubiegania się o zwrot podatku do bydła, świń, owiec        i kóz

3. Oświadczenie producenta rolnego o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu tego producenta w 2023 roku w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań

4. umowę dzierżawy lub oświadczenie rolnika w przypadku ubiegania się o zwrot podatku na grunty dzierżawione

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, będzie wypłacana w terminie: 1-30 kwietnia 2024r.

Dowody osobiste

21 grudnia 2019

W celu złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego należy udać się do urzędu gminy w Bielanach, aby potwierdzić dane na wyświetlaczu elektronicznym.

Nie jest potrzebny wniosek papierowy!

Nie zapomnij zabrać ze sobą fotografii (prosty profil).

Druki meldunkowe

21 grudnia 2019

Działalność gospodarcza

21 grudnia 2019

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-12-21
Data publikacji:2019-12-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Kiryluk
Liczba odwiedzin:17972