Utrzymanie czystości i porządku w gminie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Analiza gospodarki odpadami komunalnymi za 2023 rok

22 maja 2024

Harmonogramy odbioru odpadów na 2024 r.

3 stycznia 2024

Informujemy, że harmonogramy odbioru odpadów na 2024 r. znajdują się w zakładce pn. "Harmonogramy odbioru odpadów" po Twojej prawej stronie -------------->>>>>>>>

Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych

3 października 2023

Wyłoniono wykonawcę- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bielany

2 października 2023

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

2 października 2023

L.p

Numer zezwolenia

Data wydania zezwolenia

Nazwa i adres przedsiębiorcy

Numer identyfikacji podatkowej NIP

Numer  identyfikacyjny   REGON

Okres obowiązywania zezwolenia

1.

CP.7032.1.2014

 

24.02.2014 r.

 

PUK Bielany Sp. z o.o.,

ul. Słoneczna 5,

08-311 Bielany

 

8231659223

146800032

10 lat

2.

CP.7032.1.2023

17.07.2023r.

MULTI SERWIS

 

Lucjan Kuryłek

 

8231384542

710512584

10 lat

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BIELANY ZA ROK 2022

11 kwietnia 2023

Informacja o osiągniętym przez Gminę Bielany w 2021 r. poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu

9 grudnia 2022

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bielany w 2022r.

9 grudnia 2022

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-12-21
Data publikacji:2019-12-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Kiryluk
Liczba odwiedzin:6311