Zwrot podatku akcyzowego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

27 lipca 2023

Przypominamy, że każdy rolnik, który chce odzyskać w II naborze wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinien  w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.  złożyć do urzędu gminy wniosek o zwrot podatku akcyzowego!

Każdy rolnik, który chce odzyskać w II naborze wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinien  w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.  złożyć:

 1. odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego:
 • w okresie od 1 lutego  2023 r. do 31 lipca 2023 r. jako załączniki do wniosku
  o zwrot podatku niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków
  przysługującego w 2023 r. (limit na 2023 r. wynosi  110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła);
 •  w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. - jako załączniki do wniosku
  o zwrot podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r. w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń.

W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka zwrotu podatku
wynosi:
• 2 zł1/1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023r. do 31 lipca 2023r.   do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;
• 2 zł/1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023r. do 31 lipca 2023 r.  – na utrzymywane świnie owce, kozy i konie
• 1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. – na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.

2. zaświadczenie z ARiMR o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła w przypadku ubiegania się o zwrot podatku do bydła (osoby które w tym roku pierwszy raz składają wniosek), świń, owiec i kóz

3. Oświadczenie producenta rolnego o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu tego producenta w 2022 roku w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

4. umowę dzierżawy lub oświadczenie rolnika w przypadku ubiegania się o zwrot podatku na grunty dzierżawione (osoby które w tym roku pierwszy raz składają wniosek).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-07-27
Data publikacji:2023-07-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Milena Kozak
Liczba odwiedzin:777